Kistor

Kistan är den avlidnes sista vilobädd. Den är starkt förknippad med kristen tradition och skall ”förvara” kroppen fram till den yttersta dagen. Förr tillverkades kistorna på beställning av gårdens folk, vänner eller snickaren. Det var ytterst noga att den vare sig blev för trång eller för stor. Idag är produktionen av kistor industriell och standardiserad. Producenterna är dock få och har ofta en lång tradition inom branschen.

Kistan fungerar även som ett transportmedel för avlidna. En kista behövs alltid oavsett om den avlidne skall kremeras eller jordbegravas. Vid en kremation står kistan för 50 procent av den energi som används.

Våra kistor är uteslutande tillverkade av massiv furu eller ek och inredda med naturvänligt bomullstyg.