Urnor

Seden att kremera sina döda och därefter lägga askan i en urna; har begagnats av många kulturer under 1000-tals år. Romarna och Vikingarna för att nämna några.  I samband med att Sverige kristnades övergav vi seden att kremera och började i stället begrava våra döda i jordgravar. Det skulle dröja ända fram till slutet av 1800-talet och då med hänvisning till sanitet och platsbrist, innan kremering som gravskick åter kom i ljuset.

Våra urnor är samtliga tillverkade av trä, bark, fiber eller metall. Skall urnan placeras i ett kolumbarium erbjuder vi den oförgängliga kopparurnan. I vårt sortiment finns även en urna gjord av sand vilken lämpar sig för gravsättning till sjöss.