Våra råd

När döden inträffat: Vad gör jag nu?

Många av oss avlider på sjukhus, äldreboende eller vårdhem. Sker dödsfallet på sjukhus ansvarar personalen för att den avlidne förs till bårhuset.

De flesta äldreboenden och vårdhem saknar bårhus och det åligger de anhöriga att kontakta begravningsbyrån för att ordna med transport av den avlidne.

Att få sluta i tryggheten i sitt eget hem medges ofta då sjukvården erbjuder fantastisk palliativ hemvård. När någon avlider i sitt hem kontaktar anhöriga begravningsbyrån för transport till bårhus. Men kom ihåg; Det är ingen brådska! Den avlidne kan lugnt ligga kvar i sin säng upp till ett dygn.

När döden kommer traumatiskt och plötsligt, drabbar den som hårdast. Det kan röra sig om brott, självmord eller olyckor. I dessa fall tar polisen hand om utredningen kring omständigheterna och sörjer för att den avlidne kommer till en rättsläkarstation.

Är du osäker, tveka inte att kontakta oss!

Inför mötet med begravningsbyrån!

Det är ingalunda bråttom att kontakta en begravningsbyrå. Det kan vänta några dagar. Tag den tiden till att samla dig. Vi på Wetterhielm Begravningstjänst tror på det enkla, varma och personliga mötet med anhöriga. Därför besöker vi gärna dig i din trygga hemmiljö. Under mötet med oss är det många viktiga och praktiska saker som skall beslutas. Sätt därför av god tid till mötet så att vi i lugn och ro kan planera begravningsakten. Om du vill och orkar kan du förbereda dig inför mötet. Här följer några frågor att ta ställning till:

Om olika alternativ känns för mycket att ta in mitt i sorgen; kontakta oss så hjälper vi dig gärna med att reda ut begreppen.

Det praktiska

När döden gästar är det ofta många praktiska saker de anhöriga behöver tänka på. Nedan följer en checklista över det allra mest förestående och viktigaste.

Meddela om dödsfallet

Tag hand om den avlidnes hem och tillgångar